Tuliskan Khalifah Besar Daulah Abbasiyah Dan Jasa-jasanya – 1. Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan ketiga yang memerintah antara tahun 750 hingga 1258, selain menjadi khalifah yang paling lama memerintah selama lima abad. Bani Abbasiyah juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia.

2.1. Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah yang menghancurkan kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan oleh Mu’awiyah. Pada masa pemerintahannya (721-750) beliau mengkonsolidasikan berbagai kekuatan demi kejayaan Dinasti Abbasiyah 2. Abu Ja’far al-Mansur Beliau berhasil membangkitkan semangat dunia Islam terhadap ilmu pengetahuan.

Tuliskan Khalifah Besar Daulah Abbasiyah Dan Jasa-jasanya

3. Pada masa pemerintahan Abu Abdullah Alaihi, perekonomian berkembang di bidang pertanian melalui irigasi dan peningkatan produksi pertambangan seperti perak, emas, tembaga dan besi. Selain itu, angkutan perdagangan antara Timur dan Barat memimpin. Kekayaan datang ke Basra dan menjadi pelabuhan penting.

Puesta En Valor Del Centro De Salud Panamericano

4. Berikut beberapa hikmah yang dapat diambil atau diterapkan dari perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Dinasti Ayyubiyah: Jangan bertindak sembarangan dalam memimpin. Seorang pria harus memiliki kepemimpinan yang baik dan otoritas kerajaan agar tidak dikhianati.

3. Jika Anda menerima informasi, Anda harus memilih informasi yang akurat dari sumber yang dapat dipercaya dan tidak menjadi korban penipuan.

Pertanyaan baru dalam sejarah Dalam proposisi tersebut ada yang disebut dengan hipotensi, yaitu unsur atau kata yang ada pada ukiran tersebut. Pola ukiran Malaikat adalah pelindung manusia. Sedangkan Manusia adalah nama museum tempat menyimpan perhiasan raja-raja Mesir pada zaman dahulu. Masa Ayyubiyah adalah…… Menjelaskan peraturan baru, peraturan lama dan reformasi bisa disebut infografik. Apakah kamu suka buku ini? Anda dapat menerbitkan buku Anda online secara gratis dalam hitungan menit! Buat buku flip Anda sendiri

2 lembar cek Bahan kajian ini dibuat oleh : Triana Syahrani 20201550059 Jazilatur Rohmah 20201550045 Wara Hafila Wida Rahman 20201550064 Adetya Moreno Syahputra 20181550052 Ovilya Putri Yasinta 20201550035 Fika Ayu Aprilia 20201550010 M Tri Rafli P. A 20201550001 Nur Hasana 20201550038 Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pendidikan yang Digunakan sebagai bahan ajar Topik : Sejarah Penelusuran Kebudayaan Kelas : VIII (Madrasah Tsanawiyah) Disetujui Pembimbingan Dosen Jurusan Persiapan Dr. Ika Puspitasari Dr. O. Wilaya Putri Yacinta NIDN. .I NIP 012011198417228

Khalifah Harun Ar Rasyid, Pembawa Kejayaan Dinasti Abbasiyah Di Bidang Iptek

3 Daftar Isi Bab 1 ABBASIYAH DAULA Membangun Peradaban Islam………………………………………… ………… .. 7 § Standar kelulusan ………………………….. ………… ….. .. …………………………….. .. ……. ……… ………. 7 B. Kompetensi Dasar …………….. ………………………………………….. .. ………… ………………………….. …. .. …… 7 C. Kemampuan dasar – indikator……………………………. .. … . ……………… ………………………….. 8 hal. Tujuan pembelajaran………………. ……………………….. ………………………………………….. ……………… 9 E. Konsep peta ………………. …….. …………………. ………………. .. ……. …………………. ……………….. …. …. …….. 10 F. Bahan ………. …….. .. .. ……………. …………………. …….. …. …….. …….. ………………… ………. ………….. …. ………….. 10 A. Sejarah Berdirinya Da’ulah Abasije H.. . …………………………………………. .. …. ………….. .. 10 A. Faktor Pendukung Terbentuknya Daulah Abbasiyah……………. .. ….. ……………. … ….. 12 B. Proses berdirinya Bani Abbasiyah. Sampai jumpa…………………………………………. .. ………………………….. 14 C. Pemimpin Abbasiyah Coba tebak…….. …………………………….. ………….. ………………. 15 hari Kejatuhan Abbasiyah Coba tebak…………………… …. ………………. ……………………… … ….. 16 B. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada zaman Bani Abbasiyah ………………………….. …. …………. ….. …………………… …. …………….. ……. …………………. …. …… ………. ……. ..19 A. Perkembangan ilmu pengetahuan …………… ….. ………………………….. … 19 B. Pengendalian administrasi publik…… ….. …………………………… … …… ….. ………….. 20 C. Politik dan militer …………………… …… ………………. .. ………………….. …… …………… . … ………… ………. 21 hari Ekonomi (Perdagangan, industri dan pertanian)…………. . ……………………… .. …………… 23 Sen. Seni budaya……………………. .. …………… ….. …………………………………….. …… ……….. ……………… 24 F. Sastra………….. … ……………………………. ……………… ………………………… .. ………. …….. …………. 26 …………… …. ……………… ………. ………………………….. ……………… …………………………………………. ……….. ……………………….. 29 …… …….. ….. …………………………………………. .. .. …… .. ……………………………….. .. … …… ………… …… 30 Tuan Evaluasi Kubus Rubik …………. …. ……. ………… ………. ……………. …. …………. ……………. ……… ……. …. 30 Bab 2 …………………… . ……… ………………………….. …………. . ………………………….. ………. …… . ………………………………….. …. …. . .. 33 Kemajuan Peradaban Islam pada Masa Ayyubiyah……………………………. …. …………………………….. 33 B. Kompetensi Dasar :………….. … .. ……………………………………………. …. …. …….. …………………………… . ………… 33 C. Konsep peta ………………………….. … ……………………………………………………. … ……….. ………………………….. …. … ………. …….. 34 D. Tujuan Pembelajaran…………….. ……… ……………………………………. …. …… . ….. ….. ………………………….. …. … 35 E. Bahan ….. ….. ………………………….. …. ………….. ………………………….. … …………………………… ……………….. … …………………… .35 A. Jatuhnya Bani Abbasiyah. Tebak apa…………………………………….. …. …………………………….. 36 B. Berdirinya Dinasti Fatimiyah H Daulah (297-567 /909 -1171)…………………………… .. …….. .. .. 36 C. Proses berdirinya negara Ayyubiyah………………………….. ………. .. … ….. ……………….. 37 B. Peradaban Islam pada masa Ayyubiyah ……….. …….. …………………………….. …………. ………. …… 37

Baca Juga  Fungsi Usus Besar Brainly

4 A. Kemajuan di bidang pendidikan………………………………………… ….. ……. . .. … …………………………………….. . .. 37 B. Sektor Ekonomi dan Perdagangan……………………………. ………. …… ………………………….. 39 C. Sistem militer dan pertahanan…….. .. ……………………………. ……………………………………………. 39 hari Sektor agrikultur .. ………………………………………. … ……………………………………………. . .. …. …………… ………… 40 F. Ringkasan ……….. .. .. …. ……………. …………………… .. .. …. .. ………………………….. …….. .. .. …. …… ……………….. 40 G. Tugas (pilihan ganda dan penjelasan) …… .. .. ……… ………………………….. ….. .. …………. ……………….. 40 Evaluasi M. Rubik… …… .. ………………………………………… .. .. …… ………………………………………… .. ………. .. ………… …… ……………. 41 Bab 3. ……… … ………… ….. ………………. .. ……… … ………. …………………… .. ……… … ……….. ……………………. .. ….. …. … 45 PEMIMPIN BESAR DAN PRAKTEK ILMU ISLAM DI AYYUBIYAH DAULAH ……………………. 45 A. Standar Kompetensi Mahasiswa Pascasarjana. …….. …………………………… Kesalahan! Tanda buku B tidak ditentukan. Kompetensi Utama…………………………… ….. .. …. .. …………………………………………. .. …. .. ………………….. 45 C. Kemampuan dan Indikator Dasar ………. … …. .. …………………………………………… … .. .. .. ……………………. ………. 45 D. Tujuan pembelajaran mengetahui … .. . …………………………….. …………… …. .. . …………………………………………… .. . . ……… ……… 46 Sen Konsep folder………………………….. .. .. ……. .. …………………………………. … … ………… …………………… … … …… … 47 F. Bahan …………………… ….. … ….. …………………………….. .. ….. ….. ….. ………………………….. … ….. ….. …………. 47 Pemimpin dan ulama besar Islam pada masa Ayyubiyah ………… 47 1. proses berdirinya Dinasti Ayyubiyah. Jubija………………………………………….. .. . .. .. 47 2. Pemimpin besar Ayyubiyah. ………………………….. ……… ………. ……… 48 a) Sultan Saladin al-Ayyubi (564-589/1171-1193)… ……. . ………… ……………….. 48 b) Sultan al-Adil Saifuddin (596 – 615 H /1200-1218 DAN.) ……… ……………………………. .. .. …. …. 53 c) Sultan al-Kamil Muhammad (1218-1238)……………. …………. … … ……… …………….. ………. 53 3. Karya-karya besar ilmuwan Muslim dari negara Ayyubiyah…………………………………………… . …. 54 . As-Suhrawardi al-Maktul (Teosofi) ………………………….. …….. . …………………………….. 54 B. Ibnu. Al-Adhim, sejarawan terkenal (588- 660 H/ 1192- 1262 M)…………………… …. .. 56 C .Al-Bushiri, penulis, Qasida Burdah …………………… ……………. ……… …………. 56 hari Abdul Latief Al Baghdadi Mantiq (Logika) ahli . ………………………….. ………. …….. 57 Mon Bu Abdullah al- Quda’i, ahli fiqih ………………………………….. . …….. ………………. 57 G. Ringkasan …………….. . ……………………………………. …………………………………………….. …………… … 58 H. Tugas (pilihan ganda, penjelasan, diskusi)……………… ………………………………………… … .. .. 59 I. Rubrik evaluasi………… …………………… . ………………………….. …. ………… …. . …….. …………….. …. ……….. 60 J diperkaya …… . ……. …………….. … ………. ……….. . ……………………. … …………… . . ………………….. 62 ก. Koreksi …………………………………………. .. … ………………. ……………. ……… .. .. …………………… …………………… .63 Bab 4………………………………………… ……. … ………………. ………………… …. … …………… ….. ………………….. …… … …… 65 Mameluk Da’ulah melanjutkan kemajuan kebudayaan Islam.. .. ……………….. …. 65

Baca Juga  Sel Hewan Berbeda Dengan Sel Tumbuhan Karena Sel Hewan Memiliki

5 A. Standar Kompetensi Tingkat Pascasarjana……………………………. .. .. ……………………………………….. .65 baht Keterampilan utama………………………………………… ….. ……… … . …………………………………………. . …………. ………. 65 C. Kemampuan dan indikator dasar ……………… . ……………. ……………. ……………… .. 66 D. Tujuan Pembelajaran………………………………………… .. …………… ……………. ……………. .. .. ……….. ….. 67 Sen Peta Konsep …….. ……………… .. .. ………. ………………………….. … … ….. ………… ………………………….. … .. ….. .. …… 68 Bab Materi……………… …….. … …………………………………………. .. … …………………… ……………… .. .. ……. …………. 68 G. Tugas (pilihan ganda, penjelasan, percakapan) ………… .. .. .. ……. ……………. ……………….. .. .. .. ….. 74 Oleh karena itu, rubrik penilaian ……………………………. ……… .. …………………… ………….. ….. .. …. …………………………….. 78 Bab 5.. … ….. ……………………………….. . …. …… … ….. ……………………………. .. ………. ….. . ………………………………………….. 80 MAMLUK DAULAH Menenun Menuju Kemajuan Kebudayaan Islam …………………… 80 A. Kompetensi Dasar… ……… …………………………………. …….. .. …………………. …………….. …….. .. …………… 80 B. Kompetensi dan Indikator Inti …………………… … …………… . …………. ………… …………………… . .. 80 C. Tujuan Pembelajaran…… ………. ……………………… ……………… ….. …. ………………… ………….. ….. 81 D. Konsep peta …………………… ………………………….. …………. ……….. …………………. ……………. ………… ……………….. .. ………….. 82 Sen. Bahan ………………………….. ………… …. …………………………………………. …………………………………. ………. 83 F .TUGAS (Pilihan ganda, uraian, pembahasan)…………………………… . …. …. …. …………………… 88 G. Rubrik evaluasi … …… ……………………………………………. .. ……. ……… ………. …………………. .. ……. ………………………………………… .. 92

7 Bab 1 DAULAH ABBASIYAH Membangun Peradaban Islam A. Standar Kelulusan, Kualifikasi, Dimensi, Sikap Kemampuan. Menghormati dan mengagumi ajaran agama yang mendukung dan menunjukkan integritas. Disiplin Bertanggung jawab, penuh perhatian (sabar, kooperatif), berperilaku sopan dan menjamin interaksi yang efektif. Lingkungan sosial dan alam dalam lingkup interaksi dan keberadaannya Pengetahuan Pemahaman pengetahuan (fakta, konsep dan prosedur) berdasarkan rasa ingin tahu tentang fenomena yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta peristiwa yang terlihat Keterampilan mengolah dan menyajikan eksperimen (menggunakan, mengurai, menyusun, memanipulasi, dan berkreasi) dan ranah abstrak (menulis, membaca, berhitung, menggambar, dan mengarang) berdasarkan yang diajarkan di sekolah dan sumber lainnya. Perspektif/Teori yang Sama B Kompetensi Inti KI – 1 Menghargai dan menghormati ajaran agamanya KI – 2 Menunjukkan kejujuran. Disiplin Bertanggung jawab, peduli (terbuka, kooperatif), berperilaku santun dan percaya diri dalam berinteraksi efektif dengan lingkungan sosial dan alam. dalam lingkungan sosial dan kemasyarakatan Keberadaan KI – 3 Menganalisis dan menerapkan pengetahuan (fakta, konsep, dan lain-lain)

Ulama › Laduni.id

8 langkah) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan peristiwa visual KI – 4 Mengolah, menyajikan dan berpikir dalam ranah konkrit (penggunaan, penguraian, perakitan, modifikasi dan konstruksi) dan ranah abstrak (menulis, membaca, berhitung, menggambar, dan mengarang) berdasarkan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya. dengan cara pandang/teori yang sama C. Kompetensi Dasar – Indikator Kompetensi Dasar 1.1. Merangkul semangat bela diri Islam dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. 1.2. Memeluk nilai-nilai Islam dari perkembangan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Daulah 1.1.1 Menanamkan sikap yang dapat meneladani semangat juang Islam dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah 1.2.1 Menunjukkan sikap yang menghargai nilai-nilai Islam dari perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah 2.1 Memiliki tekad yang kuat dan sikap sabar dalam mencapai cita-cita 2.2 Mewakili sikap efektif dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan 2.1.1 Menunjukkan sikap tidak terkendali dan sabar dalam mencapai cita-cita 2.2.1 Menumbuhkan sikap produktif dan kreatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan 3.1 Menganalisis sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah 3.2 Menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah 3.1 .1 Menyebutkan sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah 3.2 .1 Meringkas perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah 4.1 Mengumpulkan peristiwa-peristiwa penting dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah 4.2 Menyajikan hasil Analisis 4.1.1 Menceritakan peristiwa-peristiwa penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah 4.1.2 Menganalisis perkembangan peristiwa.

Baca Juga  Dapatkan Anda Membuat Teks Eksplanasi Tentang Sebuah Legenda Mengapa Demikian

9 Perkembangan Peradaban Islam Masa Daulah Abbasiyah 4.1.3 Rangkuman Perkembangan Peradaban Islam Masa Daulah Abbasiyah D. Tujuan Pembelajaran 1. Agar peserta didik dapat menghayati semangat juang Islam Dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah. 2. Melatih peserta didik menghayati nilai-nilai Islam dari perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah 3. Melatih peserta didik bersikap tekun dan sabar dalam mewujudkan cita-citanya 4. Melatih peserta didik agar berdaya guna dan kreatif sikap dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 5. Bagi pelajar menganalisis sejarah berdirinya Da’ula Abbasiyah 6. Bagi pelajar menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa Da’ula Abbasiyah Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penting sejak berdirinya Da’ula Abbasiyah 7. Bagi pelajar memaparkan hasil analisisnya terhadap perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah.

10 E. Peta Konsep F. Bahan A. Sejarah Berdirinya DAULAH Abasiyah Sejarah berdirinya negara Bani Abbasiyah tidak lepas dari perjalanan sejarah negara Bani Umayyah. masa kejayaan. Pemerintahan Bani Umayyah mencapai banyak keberhasilan. Keadaan ini berlanjut hingga masa pemerintahan Khalifah al-Walid bin Abdul Malik, setelah itu kemerosotan kekuasaan Bani Umayyah semakin terlihat. Sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kemundurannya semakin nyata. Kekacauan ada dimana-mana. Konflik dalam keluarga tidak bisa dihindari. Dinasti Abbasiyah resmi berdiri setelah kemenangan pemberontakan melawan Kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750. Pendiri Dinasti Abbasiyah yang menjadi khalifah pertama adalah Abdullah as-Sa. Fafah Bin Ali Bin Abdullah Bin Al-Abbas atau dikenal juga dengan nama Abdul Abbas Ass -SAFFAh, simak gambarnya berikut ini! 1. Pengamatan saya

11 2. Pertanyaan setelah melihat banyak gambar Muncul dalam imajinasi anda tentang peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan proses berdirinya Dinasti Abbasiyah. Pertanyaan apa yang ada di hati Anda? Mari bertanya tentang berbagai acara. Apa yang terjadi di sekitar berdirinya negara Abbasiyah Soal nomor 1. Apa yang terjadi dengan jatuhnya Dinasti Umayyah Daulah?

Perkembangan Ilmu Dan Budaya Islam Masa Dinasti Abbasiyah

12 2. Faktor apa yang mendukung berdirinya Abbasiyah Delah? 3. Menurut Anda Apa peran orang-orang penting yang berhasil mendirikan pemerintahan Uba Syd Deal? 4. Mengapa pemimpin mempunyai kepribadian yang tinggi, tegas, cerdas dan berani.

Khalifah abbasiyah, runtuhnya daulah abbasiyah, khalifah khalifah dinasti abbasiyah, makalah daulah abbasiyah, daulah abbasiyah didirikan oleh, daulah bani abbasiyah, sejarah daulah abbasiyah, sejarah berdirinya daulah abbasiyah, peta kekuasaan daulah abbasiyah, buku daulah abbasiyah, peta daulah abbasiyah, daulah abbasiyah